Слишком много соединений

ГоловнаЧинний правописМорфологія і Правопис

Написання часток

47754Морфологія і Правопис

Частки з іншими словами в реченні пишуться по-різному: найчастіше — окремо, рідше — через дефіс або разом.

Окремо від інших слів пишеться переважна більшість час­ток: зробив би, принеси ж, адже ж, як же бути, ось як, он куди, тільки так.

Проте в складі сполучників та інших часток вони не виді­ляються як частки і пишуться разом: адже, отже, аякже, таж, тож, отож, атож, теж, авжеж, щоб, якби, мовби, не­мовби, ніби, неначеб, неначебто, немовбито, нібито, тобто, цебто’, але: коли б, коли б то, хоч би, але ж, бо ж, або ж, адже ж, отже ж.

Частки ось і он пишуться разом лише в словах осьде і онде. Але залежно від вимови їх можна писати й окремо: ось де, он де.

Через дефіс пишуться частки -бо, -но, підсилювально-видільні -то, -от, -таки, словотвірні хтозна-, бозна-, казна-, чортзна-, будь-, -небудь, невідь-, іншомовна екс-: спухай-бо, принеси-ио, який-бо ти, тільки-но, якби-то, тому-то, отак-то, все-таки, зробив-таки, хтозна-коли, казна-хто, будь-який, сшьки-небудь, невідь-звідки, екс-чемпіон, екс-президент.

Проте ці частки пишуться окремо:

а)  якщо між часткою і словом є інше слово: казна-хто —казна з ким, будь-що — будь про що, принеси ж бо, якби
ж то, все ж таки;

б) якщо частка таки стоїть перед словом, яке вона підсилює: таки зробив, таки моя правда (але: моя-таки
правда).

 пишуться частки аби-, де-, -сь, ні-, ані-, чи-, як-, чим-, що- з будь-якою частиною мови: абиякий, дехто, ко лись, ніщо, нізвідки, аніскільки, анітрохи, чималий, якнайкра­ще, якраз, чимдалі, чимскоріш, щоправда, щодуху, щоразу, іцо-року, щодо.

Проте ці частки пишуться окремо:

а) якщо між часткою й словом є інше слово: абихто — аби  до кого, дещо — де про що, ніхто — ні з ким, щогодини —
що дві години, щодня — що другого дня, щодень — що не день, щодо — що ж до;

б) якщо частка що стоїть після слова, до якого вона відноситься: тільки що, поки що, дарма що, хіба що, ледве що.

Крім того, слід мати на увазі, що є три різні частки то:

а) вказівна — пишеться окремо: Дівчинка, видимо, сама захотіла переконатися, чи то справді так, і заляпала бо­
сими ніжками по долівці (Григорій Тютюнник);

б) підсилювальна — пишеться, як правило, через дефіс:
Отакий-то Перебендя, старий та химерний! Заспіває весільної, а на журбу зверне (Т. Шевченко);

в) словотвірна — пишеться разом: Кажуть, начебто араби перші вміли робити дзиґарі (М. Коцюбинський).

Про написання частки не з іменниками, прикметника­ми, дієсловами та прислівниками див. відповідні частини мови.

З числівниками, займенниками, прийменниками, сполуч никами, вигуками частка не пишеться окремо: не десять, не перший, не я, не наш, не весь, не цей, не при людях, не для слави, не без успіхів, не щоб допомогти, не ах який.

Але не пишеться разом у прийменнику незважаючи на і з займенниками неабиякий, неабихто.

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

Вхід

Схожі матеріали

Нiч яка мiсячна…

7 найпоширеніших помилок в українській мові

— перевод на русский язык

Татьяна Каминская

 Ноченька лунная…
  (перевод с украинского на русский)

Ноченька лунная, звёздная, ясная,
Можно иголки искать.
За день уставшая, дева прекрасная,
В роще тебя буду ждать.
За день уставшая, дева прекрасная,
В роще тебя буду ждать.

Сядем мы рядышком здесь под калиною —
И над панами я пан!
Глянь, моя рыбонька, волнами сизыми
Стелется в поле туман.

Роща лучами луны заколдована —
То ли мечтает, то ль спит.
Листья трепещут — осинушка стройная
Нас приласкать норовит.
Листья трепещут — осинушка стройная
Нас приласкать норовит.

Небо засеяно искрами-звёздами —
Боже, какая краса!
И перламутрами, где-то под тополем
Светит, играя, роса.

Ты не пугайся, что ноженьки бОсые
В стылую станут росу —
Я до избушки тебя, моя милая,
Сам на руках отнесу.

Ты не замёрзнешь — не бойся, лебёдушка,
Нету ни туч, ни ветров.
К сердцу прижму тебя нежно, уверенно —
Греет горячая кровь.
К сердцу прижму тебя нежно, уверенно —
Греет горячая кровь.

Ты не пугайся, никто не подслушает
То, что  мне  скажешь сама.
Ночь уложила всех, снами укутала —
В роще стоит тишина.

Спят все враги твои, за день уставшие, —
Нас не спугнёт злобный смех.
Разве ж минутка любви обездоленных
Может считаться, как грех.
Разве ж минутка любви обездоленных
Может считаться, как грех.

===============

    НІЧ ЯКА МІСЯЧА…

  українська  пісня на слова Михайла Старицького,
                       музика Миколи Лисенка

Нiч така, Господи, мiсячна, зоряна,
Ясно, хоч голки збирай.
Вийди, коханая, працею зморена,
Хоч на хвилиночку в гай.
Вийди, коханая, працею зморена,
Хоч на хвилиночку в гай.

Сядемо вкупочцi тут пiд калиною —
I над панами я пан,
Глянь, моя рибонько,— срiбною хвилею
Стелеться полем туман.

Гай чарiвний, нiби променем всипаний,
Чи загадався, чи спить,
Он на стрункiй та високiй осичинi
Листя пестливо тремтить.
Он на стрункiй та високiй осичинi
Листя пестливо тремтить.

Небо глибоке засіяне зорями,
Що то за Божа краса.
Перлами ясними ген пiд тополями
Грає краплиста роса.

Ти не лякайся-но , що свої нiженьки
Вмочиш в холодну росу:
Я ж тебе, милая, аж до хатиноньки
Сам на руках однесу.

Ти не лякайся, що змерзнеш, лебідонько,
Тепло нi вiтру, нi хмар.
Я пригорну тебе до свого серденька,
А воно палке, як жар.
Я пригорну тебе до свого серденька,
А воно палке, як жар.

Ти не лякайся, що можуть пiдслухати
Тиху розмову твою,
Нiчка поклала всiх, соном окутала,
Анi шелесне в гаю.

Сплять вороги твої знудженi працею,
Нас не сполоха їх смiх,
Чи ж нам, окраденим долею нашею,
Й хвиля кохання за грiх.
Чи ж нам, окраденим долею нашею,
Й хвиля кохання за грiх.

© Copyright: Татьяна Каминская, 2014
Свидетельство о публикации №114120305482

Список читателей / Версия для печати / Разместить анонс / Заявить о нарушении

Другие произведения автора Татьяна Каминская

Рецензии

Написать рецензию

Прекрасно!!!

Даниил Винокуров   04.04.2018 10:11   •   Заявить о нарушении

+ добавить замечания

На это произведение написано 11 рецензий, здесь отображается последняя, остальные — в полном списке.

Написать рецензию     Написать личное сообщение     Другие произведения автора Татьяна Каминская

Як правильно написати будь ласка

Будь ласка чи будь-ласка правопис

Ще не так давно за правилами української мови буль ласка писалося через дефіс: "будь-ласка".

За новими правилами правопису будь ласка пишеться окремо .

Через дефіс пишуться:

складні іменники, утворені із самостійно вживаних слів, перше з яких підкреслює певну ознаку, особливість предмета (дизель-мотор, стоп-кран, жар-птиця);

іменники, що позначають власні назви, із першою частиною пів-, а також будь-які іменник з частинами екс-, віце-, лейб-, обер-, міні-, міді-, максі- (пів-Києва, екс-чемпіон, віце-консул, міні-спідниця);

складні прізвища та географічні назви (Гулак-Артемівський, Кам’янець-Подільський); а також географічні назви, до складу яких входить прийменник (Ростов-на-Дону);

складні прикметники, якщо: а) вони утворені з двох і більше незалежних слів (мовно-літературний, лісо-степовий); б) перша частина прикметника закінчується на -ико, -іко(історико-культурний, механіко-математичний);

складні назви кольорів та їхніх відтінків (темно-зелений, сіро-голубий), крім прикметникажовтогарячий;

складні назви якостей з додатковим відтінком (гірко-солодкий, кислувато- солоний);

назви проміжних сторін світу (норд-ост, південно-східний);

складні іменники, прикметники, числівники, якщо перша частина — написаний цифрами числівник (100-тисячний);

складні займенники та прислівники із суфіксами та префіксами будь-, -небудь, казна-, хтозна-, бозна-, якщо їх не роз’єднує прийменник (хто-небудь, казна-як, бозна-де але казна з ким);

складні прислівники, утворені з двох самостійно вживаних прислівників, зокрема із синонімів та антонімів (сяк-так, більш-менш);

складні прислівники, утворені повторенням того самого слова або спільнокореневих слів без службових частин мови чи з ними (далеко-далеко, хоч-не-хоч, всього-на-всього, пліч-о-пліч);

складні прислівники, утворені за допомогою префікса по- і суфіксів -ому, -ему (-єму), -и, а також складні прислівники, утворенні поєднанням префікса по- і порядкового числівника (по-братньому, по-господарськи, по-третє);

складні прийменники з першим компонентом з-, із- (із-за, з-під);

частки -бо, -но, -то, -от, -таки, якщо вони стоять після слова, якого стосуються і не відділяються від нього іншими частинами мови (Іди-бо, тим-то);

складні звуконаслідувальні слова та слова, що вимовляються протяжно (ха-ха-ха, ціп-ціп-ціп, стережи-и-сь).

03.03.2013
5850 переглядів

Скажіть будь ласка, як правильно і грамотно написати офіційний лист орендодавцю на зменшення

Є 3 коментар до Скажіть будь ласка, як правильно і грамотно написати офіційний лист орендодавцю на зменшення орендної плати.

Дуже просто. До статі, вибачте за прохання, дайте мені (ну якщо не шкода) 350 000 руб. На життя не вистачає.

о Боже, а Вам не зменшили А.Платов в два рази. цікаво, про який об’єкт іде мова. що стосується Москви — часто-густо зменшення ставок більш ніж у два рази. може я чогось не побачив))

Для цього бажано попередньо ознайомитися з текстом договору, можливо там є будь-які положення, спираючись на які можна обґрунтувати необхідність зменшення орендної плати. Якщо ж у договорі зачепитися взагалі нема за що, то можна поізвращаться і написати так:

Керівнику ТОВ "Роги і копита"

Шановний Іване Івановичу!

Протягом цілого року наші підприємства пов’язують тісні партнерські відносини. ТОВ "Постраждале від кризи" протягом усього терміну дії укладеного договору оренди № ___ від "__"_________200_ Р належним чином виконувало свої зобов’язання щодо внесення орендної плати.

Однак у зв’язку з настанням загальновідомого факту — глобального економічного крізса, фінансове становище ТОВ "Постраждале від кризи" значно погіршився. У випадку якби подія фінансової кризи можна було б розумно передбачити, ТОВ "Постраждале від кризи" погодилося б на укладення договору виключно на більш "м’яких" цінових умовах.

У відповідності зі ст.451 Цивільного кодексу РФ, істотна зміна обставин, з яких сторони виходили при укладенні договору, є підставою для його зміни або розірвання.

У зв’язку з цим просимо Вас в 10-денний термін з моменту отримання цього повідомлення розглянути додається угода про внесення змін до договору оренди № ___ від "___"_________200__ Р

ТОВ "Постраждале від кризи" підпис П.П. Петров

Прикладаєте до цього листа угоду про внесення змін до договору оренди, де оговоарівается внесення змін до пункту договору про ціну. Якщо договір на оренду нерухомості та укладено на термін більше 1 року, то її (угоду) так само як і договір треба реєструвати в реєстраційній плалате.

Удачи Вам і виживання в період кризи.

​7 поширених помилок в українській мові

-)

Як правильно написати?

Вийшов невеликий спір з учителем російської мови. Підкажіть як правильно написати:
Труну з останками (Н,н)еизвестного (З,с)олдата, піднятий на плечі тих, кому випала честь нести його, повільно поплив до воріт Олександрівського саду і Кремлівській стіні.
Дак з якою ж літери треба писати? Великий або маленькою? Я стверджував що це власне ім’я, що є символом всіх солдатів, загиблих на війні. Вчитель стверджував що це не так…
Так само в реченні:
Мета прийшов на вечір вченого секретаря одного з (М,м)осковских НДІ полягала в тому, …
Допоможіть будь ласка =)

Думаю, що напишемо словосполучення ось так. «труну з останками невідомого солдата». Це не ім’я власне,тут немає ні імені, ні прізвища, це словосполучення загальне незалежно від почуттів автора. Але напишемо «пам’ятник Невідомому солдату » як назва пам’ятки, перше слово з великої літери.

У другому випадку теж пишемо з маленької літери звичайне відносний прикметник московський НДІ, яке вказує на місце розташування інституту, яких у Москві безліч. Якщо ж слово «московський» входить у назву конкретної організації, тоді пишемо з великої літери: Московський державний університет .

Я думаю, що з маленької. Це не назва НДІ, а тільки прив’язка до столиці. Ви ж не станете писати про жителів столиці — Москвичі. Ви напишіть просто москвичі. А ось авто однойменне назвете «Москвич». Так само і про солдата. Це загальноприйняте поняття, але не власне ім’я.

Хоча, може бути лінгвісти поправлять.

З великою у російській мові пишуться власні імена. В даному випадку слід розібратися чи є словосполучення «невідомого солдата» ім’ям власним.

власне Ім’я — іменник. що означає слово або словосполучення, призначене для називання конкретного, цілком певного предмета або явища, що виділяє цей предмет чи явище з ряду однотипних предметів чи явищ.

Імена людей (особисте ім’я, по батькові, прізвище, прізвисько, псевдонім, криптоним (приховане ім’я)

Імена богів і тварин, назви народів

Інші назви (назва телепередач, книг тощо)

«останки невідомого солдата» не є власним іменем, по визначенню, отже пишемо з маленьких літер

Що стосується другого випадку, аналогічно слово «московських» не власне ім’я, так як не є іменником, пишеться з маленької букви!

Я не виключаю варіант написання пропозиції «Труну з останками Невідомого Солдата», в разі якщо б автор писав власну книгу, і в данину поваги виділив ці слова, написавши їх з Великої літери, але в школі вчать правилам російської мови, тому потрібно писати грамотно!

В даному випадку обидва слова пишуться з маленької літери. А ось у Варшаві є могила-пам’ятник, який називається Могила Невідомого Солдата, тут ці слова пишуться з великої літери, напевно знання про цей пам’ятник вас заплутало і призвело до того, що ви вирішили і в першому випадку писати з великої літери, хоча за правилами, треба з маленької.

Добавить комментарий

Комментариев пока нет!

(публікується мовою оригіналу)

— В командных сборах во время больших турниров, как Евро-2016 принимает участие большая группа молодых футболистов из молодежной команды. Для вас есть разница, с кем тренироваться?

— В период сборов главный акцент делается на функциональную подготовку, особенно, на первом этапе, а также на наигрывании тактических комбинаций и взаимодействий, как в обороне, так и в атаке. Учитывая то, что все команды системы "Динамо" — и основная, и молодежная, и U-19 работают по одной и той же системе, все эти взаимодействия примерно одинаковы. Повторюсь, для нас важно подготовить функциональные качества, физические не для 1-2-х игр, а для всего периода, который обещает быть достаточно тяжелым. Мы понимаем, что многие наши игроки, которые вернуться после выступления на Евро-2016 приедут в разном состоянии, кому-то нужно будет больше отдохнуть, кому-то меньше, в зависимости от того, насколько успешным будет выступление. Естественно, для молодых футболистов – это шанс, на первом этапе их будут больше привлекать, а они станут цепляться за эту возможность. Что касается меня, я не смотрю, с кем играю или тренируюсь – сам должен подготовиться так, чтобы, если доверят место в воротах мне, то подойти к старту чемпионата в как можно лучших кондициях, а потом и к матчам Лиги чемпионов

— Современные молодые игроки нуждаются в каких-то советах и наставлениях, или считают, что сами все знают?

— По опыту общения со своим сыном Владом, я понимаю, что в возрасте 17-18 лет, они считают, что знают все, и никакие советы не приемлют – в том случае, если ты их предлагаешь. А вот, если они сами интересуются, это воспринимается по-другому. Замечал, что иногда советы со стороны воспринимаются даже лучше, чем советы от родителей. Хотелось бы, чтобы младшие ребята больше следили за действиями своих более опытных и успешных партнеров, наблюдали за выступлениями команд на чемпионате Европы, но и умели анализировать свои действия, вносить необходимые коррективы после замечания главного тренера. Ведь любой наставник команды делает ставку на тех игроков, которые обучаемы, восприимчивы к словам тренера, умеют анализировать и исправлять свои ошибки и не повторять их. Как раз в этом и заключается составляющая успеха и роста личности. Еще для молодых игроков важно научиться не только слушать, но и слышать. А также делать выводы.

— Ребята не стесняются подойти к вам с вопросом, или тушуются?

— Иногда, может, и стесняются. Но я всегда в начале работы говорю: "Ребята, если есть какие-то вопросы или нужен совет, я могу рассказать многое из своего личного опыта – пожалуйста, обращайтесь". Все-таки у меня было достаточно переживаний, ошибок, трудных моментов, я могу посоветовать, как преодолевать психологически непростые ситуации. Например, в нашем вратарском кругу это совершенно нормальная тема, мы часто разговариваем, ребята спрашивают, я — рассказываю, подсказываю с позиции спортивного и жизненного опыта. Такой диалог присутствует всегда. Когда начинаем работать, и знакомимся ближе, стеснение проходит.

— В этом году на Евро-2016 вратари Шей Гивен и Габор Кирай бьют рекорды, становясь самыми возрастными футболистами, играющими на континентальном первенстве, причем, делают это весьма удачно. У вас нет сожаления, что завершили выступления за сборную?

— Нет. Четыре года назад я перевернул эту страничку своей жизни, и возвращаться к этому не хочу.

— Смотрите все матчи чемпионата Европы?

— Почти, все. Но во вторник, например, не удалось посмотреть, поскольку сын взял билеты в кино, и я просто не мог с ним не пойти, тем более, что я был в отпуске, а с ним не виделся. Мы были удивлены результатом и тем, что получилась такая игра между Португалией и Исландией.

— За кого болеете на Евро, кроме Украины?

— Честно говоря, ни за кого. В большей степени смотрю на организацию игры, как в атаке, так и в обороне, техническое исполнение.

— Матчи стадии плей-офф на турнире как раз совпадают со сбором, это поможет футболистам развлечься?

— Вообще, я в номере телевизор принципиально никогда не включаю, смотрю только единственную обучаемую программу. А матчи я чаще всего выхожу смотреть в холле с компанией ребят. График подготовки, конечно, под игры сборной Украины никто подстраивать не будет, ведь у каждого свои задачи. Но если будет время, возможность, и это не помешает тренировочному процессу, вполне возможно, что посмотрим игры нашей команды.

— Лучше, чтобы сборная Украины прошла на чемпионате Европы как можно дальше, и динамовцы вернулись в прекрасном настроении, или, чтобы поскорее завершила свои выступления, и футболисты начали полноценно готовиться с командой?

— Могу судить по себе: чем дальше проходишь, тем больше психологической и эмоциональной усталости, и потом требуется больше времени для отдыха и восстановления. Если игроки приедут раньше, функциональное состояние будет другое, но они раньше включатся в работу. Думаю, для тренера важно, чтобы его подопечные как можно быстрее вернулись в расположение команды, и главное – здоровыми.

Как пишется "будь ласка"?

Но это его желание, а наставник еще должен считаться с игроками – тогда взаимоотношения игрок-тренер будут гармоничными. Когда присутствует взаимопонимание, тогда есть и хороший результат.

— Выступление сборной Украины на чемпионате мира в 2006 году с этой точки зрения было оптимальным?

— Не совсем – оно вышло боком почти всем игрокам. Тогда нам не дали возможности нормально восстановиться – времени было всего около недели. Все это время лично я проболел – выходил из стрессового состояния и эмоционального напряжения. Когда начал готовиться, мне нужно было делать операцию – вытаскивать металлическую пластину из плеча, но мне этого сделать не позволили. В результате, я не мог тренироваться в полную силу и чувствовал постоянные болевые ощущения. В итоге, качество моей игры было не очень хорошим. Также сломались Ващук, Милевский, получили травмы Несмачный, Гусев, то есть, все динамовцы вылетели на разный срок, потому что организм требовал отдыха. Тогда играл и Сергей Ребров, надеюсь, он учтет это, но только ему решать, как будут работать сборники.

1.1 Складні слова можуть утворюватися за допомогою сполучних звуків і без них. Коли перша частина складного слова — прикметник, то сполучним звуком виступає звук оважкоатлет, гірничопромисловий, чорногуз, яснозорий 1.2 якщо першою частиною такого слова є прикметник м’якої групи, то перед о пишеться ь верхньодніпровський, давньоруський, середньовіччя, синьоокий З цими словами не слід змішувати складних слів, перша частина яких є вищий ступінь прислівника на е: вищезгаданий, нижчепідписаний1.3Коли перша частина складного слова — іменник або займенник, то сполучним звуком буває: після твердого приголосного, зокрема після шиплячого, звук о атомохід, грушоподібний, дощомір, самовчителькожум’яка, овочесховище, очевидний 1.4 Коли перша частина складного слова — іменник або займенник, то сполучним звуком буває після м’якого приголосного (неподовжений), яким закінчується основа іменника м’якої групи, пишеться ебурелом, землетрус, працездатний, яйцеподібнийконов’язь, коногон, костогриз, костоправ, свинопас, свиноматка 1.5 Коли перша частина складного слова — іменник або займенник, то сполучним звуком буває після й, яким закінчується основа іменника м’якої групи, або м’якого подовженого приголосного першої частини пишеться ебоєздатність, краєзнавство; життєздатний, життєпис 1.6 Складні слова можуть утворюватися без сполучуваного звука — шляхом безпосереднього приєднання основи до основи. При цьому перша основа може закінчуватися: на голосний звуквсюдихід, кількаразовий, радіокомітет 1.7 Складні слова можуть утворюватися без сполучуваного звука — шляхом безпосереднього приєднання основи до основи. У словах із числівниками двох-, трьох-, чотирьох-, якщо дальша частина починається голосними а, оодноденний, двоярусний, триніжок, чотирикутник 1.8 Складні слова можуть утворюватися без сполучуваного звука — шляхом безпосереднього приєднання основи до основи. При цьому перша основа може закінчуватися: на приголосний звукБолград, Новгородв абревіатурах:виконком, колгосп, медінститут 1.9 У словах із числівниками двох-, трьох-, чотирьох-, якщо дальша частина починається голосними а, одвохосьовий, чотирьохактний 1.10Складні слова можуть писатися разом. Разом пишуться усі складноскорочені слова й похідні від них, а також складноскорочені з першими частинами авіа-, авто-, агро-, біо-, вело-, водо-, газо-, геліо-, гео-, гідро-, екзо-, екстра-, електро-, зоо-, ізо-, квазі-, кіно-, космо-, лже-, макро-, мета-, ме-тео-, мікро-, мілі-, моно-, мого-, нео-, палео-, псевдо-, радіо-, рентгено-, соціо-, стерео-, супер-, теле-, термо-, турбо-, фоно-, фото-Нацбанк, Міносвіти, міськрада, облвиконком, профспілка, радгосп, соцстрах; профспілковий, радгоспний, соцстрахівський 1.11 Разом пишуться складні слова, першою частиною яких є кількісний числівник (коли він не позначається цифрою)двобічний, сімдесятиріччя, трикутник, трипроцентний, чотиримісячний 2.1Складні слова можуть писатися через дефіс. Через дефіс пишуться повторення того самого слова з метою підсилення його основного значення, зокрема: в дієсловах для підсилення інтенсивності дії; у прикметниках і прислівниках для вираження великої міри, ознакиписав-писав, робив-робив, ходив-ходив; білий-білий, легенький-легенький, багато-багато, синьо-синьо, тихо-тихо 2.2 Через дефіс пишуться поєднання синонімічних слів; антонімічних слів; близьких за значенням слів, що передають єдине поняття; слів із тим самим коренем, але з різними закінченнями, префіксами й суфіксами.гидко-бридко, зроду-віку, тишком-нишком, часто-густо; більш-менш, видимо-невидимо; батько-мати (батьки), хліб-сіль (їжа); великий-превеликий, давним-давно, з давніх-давен, з діда-прадіда, мало-помалу, повік-віки, радий-радісінький, сила-силенна, тихий-тихесенький.Два однакових іменники, з яких один має форму називного відмінка, а другий — орудного, пишуться окремо: кінець кінцем, одним одна, честь честю, чин чином.

Як пишеться незручно: разом чи окремо? Поясніть будь ласка.

Так само і займенники: сама самотою. 2.3 Через дефіс пишуться поєднання слів, що означають приблизністьдень-другий, година-дві, не сьогодні-завтра, три-чотириПоєднання слів зі значенням приблизності або певних числових меж можуть складатися й з двох числівників, позначених цифрами. У таких випадках між ними ставиться тире: 3—4 (дні), учні 8—10 класів. 2.4 Через дефіс пишуться складні вигуки та звуконаслідуваннягей-гей, ого-го, бом-бом. 2.5 Звуки в словах, що вимовляються протяжноПо-о-дай, а то во-о-ни наморились уже й та-а-к біля мене (Тесленко); По-о-лк, стій! 2.6 Літерні абревіатури з належними до них цифрамиТу-154, ЗІЛ-111 2.7 Літерні найменування паралельних класів у школах7-А, 10-В 2.8 Терміни, до складу яких входить літера алфавітуП-подібний, Т-подібний. 2.9 Літерні скорочення складних слів, які пишуться разом або через дефісс.-г.— сільськогосподарський, с.-д.— соціал-демократ, соціал-демократичний, ст.-сл.—старослов’янський.Скорочення, утворені від словосполук, пишуться окремо: с. г.— сільське господарство

ЛАСКА 1, и, жін.

1. Доброзичливе, привітне ставлення до кого-небудь. — Спасибі тобі, дочко, за твою ласку, як до його, так і до мене (Панас Мирний, I, 1949, 360); Йому потрібне її втішне слово й дружня ласка (Леонід Смілянський, Сад, 1952, 144); Мар’янові хочеться схлипнути від цієї людської ласки, яку має від ученої людини (Михайло Стельмах, Хліб.., 1959, 34).
♦Будь ласка; Коли (як, якщо) ласка; З ласки вашої (твоєї і т. ін.) — чемне звертання при проханні або згоді на що-небудь. — Збудіть мені, будь ласка, Чіпку (Панас Мирний, I, 1949, 278); — Сестро! — каже брат, — коли твоя ласка, позич мені грошей! (Марко Вовчок, I, 1955, 4); Пишіть до мене, як буде ласка (Тарас Шевченко, VI, 1957, 197); — Якщо твоя дівоча ласка, принеси старому чим горло промочити (Зінаїда Тулуб, Людолови, I, 1957, 62); — На це я пристаю, — коли ваша така ласка, — тихо промовив Улас (Нечуй-Левицький, III, 1956, 303); Напишіть мені з ласки своєї вичерпуючий лист і дуже вибачайте, що я своїми приватними справами Вам не даю чистого спокою (Василь Стефаник, III, 1954, 252); То викличте мені, з ласки вашої, Любов Олександрівну на хвилинку (Леся Українка, II, 1951, 16); Здаватися (здатися) на ласку кого, чию: а) підкорятися кому-небудь. Бракує слів, щоб гідно відповісти… Здаюсь на вашу ласку, мій магістре (Леся Українка, III, 1952, 112); б) здаватися в полон. Печеніги не втекли й від меча князя Святослава. Він зустрів їх орду, ..почав з нею рать, і печеніги одразу дали спини, їхній каган Куря здався на ласку князя Святослава (Семен Скляренко, Святослав, 1959, 427).

2.у знач. присл.ласкою: а) ласкаво, привітно. Хазяїн коло його спершу миром та ласкою, показує й розказує — як і що, й коли робити… (Панас Мирний, I, 1949, 148); б) з доброї волі. — Ні, Тимофію! Коли так… Не даєш ласкою, оддаси силою! (Панас Мирний, ї, 1949, 315).

Як правильно написати будь ласка

3. Милування, пестощі як вияв ніжності й любові. За один її цілунок, Най горю сто тисяч літ! За любов її і ласку Дам я небо, рай, весь світ (Іван Франко, XI, 1952, 45); Припадав , питався — чого вона плаче? А як вона скаже? Хіба вона знає? Тільки ще дужче плакала й під ласками його сама його голубила (Андрій Головко, II, 1957, 153);  * У порівняннях. Вітер назустріч такий, як дівоча ласка (Олесь Гончар, II, 1959, 45).

4. Те саме, що послуга. — Зробіте ласку, дядечку, велику, Не жалуйте дерев старих, Візьміть та вирубайте їх (Леонід Глібов, Вибр., 1951, 72); Ви зробили б мені велику приємність і ласку, коли б прислали своє поличчя (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 219); Софія сиділа гордо і посеред розмови давала зрозуміти, що скоріш вона робить ласку князеві, ніж він їй (Леся Українка, III, 1952, 505);
//  Увага до кого-небудь. Свати почали в хату навертатись. Старі дякують за ласку, частують, а дочки не змовляють (Марко Вовчок, I, 1955, 21);
//  заст. Милість, благодіяння (у відношенні до залежних). — Я панською Ласкою багатий (Тарас Шевченко, I, 1951, 90); М. Коцюбинський підкреслює, що в скрутному становищі селянам годі чекати якоїсь ласки від бога (Радянське літературознавство, З, 1957, 118).
♦Бути (лишатися і т. ін.) на чиїй ласці — жити у кого-небудь із милості. Сиротою на ласці родичів лишилася (Іван Ле, Міжгір’я, 1953, 24); Запобігати ласки — добиватися прихильності, милості. О. Артемій був зовсім самостійним чоловіком, хоч і запобігав ласки в княгині, як значної особи (Нечуй-Левицький, IV, 1956, 60); Було в його таке господарство, що люди приходили в його ласки, помочі запобігати (Борис Грінченко, I, 1963, 403); З ласки: а) користуючись чиєю-небудь милістю. Я згадала, що я сиротую, що вбога я, та не при батькові-матері зросла, живу у чужій сім’ї з ласки (Марко Вовчок, I, 1955, 198); б) роблячи милість кому-небудь. Зоня таки не забуває ніколи, що вона "велика", і тільки "з ласки" товаришує з "малою" Юзею (Леся Українка, III, 1952, 656); З ласки кого, чиєї — завдяки кому-небудь, за допомогою когось. Пані Лександрі скортіло побачити Тодоську. З ласки знайомих здобула собі пропуск у тюрму і пішла (Дніпрова Чайка, Тв., 1960, 85); Цигарку запаливши, що ввійшла В історію, з кореспондентів ласки, Оповідати ввечері він любить Про сутички, про будні бойові (Максим Рильський, Мости, 1948, 91); Може, ваша ласка; Не ласка — чи не бажаєте? Панове, може, ваша ласка закусити. Любочко, проси! (Леся Українка, II, 1951, 14); — Ви варті пасовиська, ви варті ліса? А торби жебрацької не ласка? (Іван Франко, II, 1950, 53).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 4, 1973. — Стор. 449.

Коментарі (0)

Будь ласка разом чи окремо

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *