Орфографический словарь

Словарь Ожегова

НАПРОТИВ, напр’отив
1. нареч. Непосредственно перед кем-чем-н., на противоположной стороне. Он живёт н. Дом н.
2. нареч. Иначе, наперекор. О чём ни попроси, всё делает н.
3. вводн. сл. и частица. То же, что наоборот (в 3 и 4 знач.). Не груб, н., вежлив. Он груб? Н.
4. кого (чего), предлог с род. п. Прямо перед кем-чем-н., против (во 2 знач.). Сесть н. друг друга. Жить н. гостиницы.

Словарь Даля

НАПРОТИВ и напротив, напроти, напроти предлог с пад. род. против, противу, насупротив, прямо пред чем или кем, противоположно. Подай ларец, что напротив часов. Позадь моего дома огороды, по бокам соседи, наискось будка, а напротив лабаз. | союз, вм.

Как пишется напротив слитно или раздельно?

а, же: Я тебя учу добру, ты напротив делаешь худо. нареч. вопреки, наперекор, назло; противно чему. Он говорит всегда напротив, всегда спорит, возражает. Ты думаешь, я горюю? напротив, я доволен. Напротивок ниж. Напротивку новг. напротив, насупротив. Напротивень арх. против воды, теченья. Напротивщик пск. твер. упрямый, строптивый, своевольник; спорщик, грубиян.

Словарь Ефремова

НАПРОТИВ 1. нареч. 1) Прямо перед кем-л., чем-л. 2) На противоположной стороне. 3) Вопреки кому-л., чему-л.; наперекор. 4) Совершенно иначе, противоположно чему-л. 5) Употр. как вводное слово, соответствуя по значению сл.: в противоположность сказанному, ожидаемому. 2. предлог с род. пад. На противоположной стороне от чего-л. 3. союз Наоборот, даже. 4. частица разг. Употр. при выражении несогласия, при утверждении обратного; соответствует по значению сл.: вовсе нет, наоборот.

Словарь Ушакова

НАПРОТИВ нареч. 1. Прямо перед кем-н. на противоположной стороне кого-чего-н. Он живет напротив. Ѓ То же в знач. предлога с род. п. Сидеть напротив кого-н. Их дверь напротив нашей. 2. кому-чему или без доп. Иначе, противореча, назло. Он все делает мне напротив. Зачем же говорить напротив? Чехов. 3. наоборот, нет. — Я вам мешаю?- Напротив, очень рад видеть вас. А между тем вышло совсем, совсем напротив. Салтыков-Щедрин. Не то, чтоб он был труслив и забит, совсем даже напротив. Достоевский. 4. в знач. противительного союза. А наоборот, а даже. Он нисколько не рассердился, напротив, сам посмеялся шутке. — Против отца у меня не было никакого дурного чувства. Напротив, он как будто еще вырос в моих глазах. Тургенев.

Недавно просмотрено:

Навпро́ти́, нар. 1) Противъ, напротивъ. Ісус сів навпроти скарбони. Св. Мр. XII. 41. 2) Навпро́ти но́чі. Предъ наступленіемъ ночи. 3) Навпро́ти їхати, йти. Ѣхать, идти на встрѣчу. Іде навпроти його чоловік конячкою. Рудч. Ск. І. 90. Іде дорогою, коли йде чоловік навпроти його. Рудч. Ск. І. 89.

Сучасні словники

УКРЛІТ.ORG_Cловник

НАВПРО́ТИ див. напро́ти.

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. — Т. 5. — С. 41.

Навпро́ти́ нар.

1) Противъ, напротивъ. Ісус сів навпроти скарбони. Св. Мр. XII. 41.

2) Навпро́ти но́чі. Предъ наступленіемъ ночи.

3) Навпро́ти їхати, йти. Ѣхать, идти на встрѣчу. Іде навпроти його чоловік конячкою. Рудч. Ск. І. 90. Іде дорогою, коли йде чоловік навпроти його. Рудч. Ск. І. 89.

Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. — К., 1907—1909. — Т. 2. — С. 473.

Словник української мови Академічний тлумачний словник (1970—1980)

НАПРОТИ, НАВПРОТИ. 1. присл. Прямо перед ким-, чим-небудь; з протилежного боку до когось, чогось. Панна Анеля сидить у куточку канапи.. Підходжу і сідаю напроти (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 260); Із дверей навпроти пробивається тоненька смуга світу (Степан Васильченко, I, 1959, 360); Говорилось не про його кооператив, а взагалі за якийсь, що стоїть на майдані, а через вулицю, напроти, приватна крамниця з зеленими дверима (Андрій Головко, II, 1957, 131); Будинки, в яких мешкали хлопці, стояли навпроти, через вулицю (Олесь Гончар, IV, 1960, 77). 2. у знач. прийм., з род. в. Уживається при позначенні особи, предмета, прямо перед якими або з протилежного боку до яких щось відбувається. Христя.. стояла напроти дверей (Панас Мирний, III, 1954, 234); Напроти цих гір.. стояв панський двір (Наталія Кобринська, Вибр., 1954, 84); Шестикласники припали до металевої загорожі навпроти будинку учителів (Юрій Збанацький, Між.. людьми, 1955, 120). 3. у знач. прийм., з род. в., заст.

"Напротив" или "на против" как пишется?

Відносно, щодо. Напроти мене він байку склав про гостя, що понурий та нечупарний втисся на весілля і з соромом був вигнаний (Леся Українка, III, 1952, 140). Словник української мови: в 11 томах. — Том 5, 1974. — Стор. 161.

"Словники України on-line"

НАПРО́ТИ (прямо перед ким-, чим-небудь; з протилежного боку до когось, чогось), СУПРО́ТИ, НАСУ́ПРОТИ розм.; ВІЗАВІ́ (про людей — один проти одного). Алла Михайлівна зайняла місце за крайнім столиком, найближчим до вулиці, я сіла за тим же столиком напроти (Леся Українка); І симпатяга Степашко сидить над вогнищем чомусь у сумовитій позі, а навпроти стоять Марися й високий, задумливий.. моряк (О. Гончар); Насупроти ліс і гори, мов зачаровані велетні, стояли сумні, чорні (Панас Мирний); Отак сидів він, візаві з нею, військовий лікар (Я. Качура).

Навпроти-це…

Навпроти-НАПРО́ТИ у знач. прийм. (з род. в. — перед ким-, чим-небудь, на протилежному боці від когось, чогось), ПРО́ТИ, НАСУ́ПРОТИ розм., ПРО́СТО розм. Я сів на бульварі напроти будинку (М. Коцюбинський); Якраз проти вікна.. Дворовий пес Бровко лежав (Л. Глібов); Хисткий човник перетинав Неву насупроти Академії (О. Ільченко); Просто нього світився номер на будинку (П. Панч).

 • По обстоятельствам, можно писать ‘разрезать ровно по середине’ и ‘находится посередине’, то есть если отвечает на вопрос ‘как?’, то ‘по середине’, а если ‘где?’, то ‘посередине’. ‘Напротив’ всегда пишется слитно.

 • Предлог посередине (посередке устаревшее) всегда пишется слитно.

  Предлог посередине выражает пространственные отношения и этим отличается от существительного середине с предлогом по.

  Я стою в комнате, посередине которой, находится стол.

  И сравните существительное с предлогом по середине. Можно между предлогом и существительным вставить определение слово самой.

  Например.

  По (самой) середине квадрата поставили точку.

  В (самой) середине дороги начался дождь.

  Напротив пишется слитно.

  Разница видна, хотя иногда попадаешься в ловушку, поэтому лучше запомнить расхожие выражения. чтобы точно не ошибиться.

 • В том случае, если речь идет о наречиях, то предлоги с наречиями всегда пишутся слитно. Получается, что нужно писать посередине и напротив.

  Например:

  Я живу напротив твоего дома.

  Посередине комнаты стоит стол.

  Но можно также писать по середине. Это в том случае, если речь идет о предлоге ПО с существительным СЕРЕДИНА. В данном случаем можно задать вопрос ПО ЧЕМУ?

  Например:

  Проведи границу по середине участка.

 • В русском языке существуют омонимичные, то есть похожие по звучанию, но разные по написанию существительные, наречия и производные предлоги.

  Слово ‘посередине’ может быть наречием или производным предлогом. В обоих случаях эти слова пишутся слитно.

  Я стоял (где?) посередине (наречие).

  Посередине реки находился остров.

  Напротив или на против — как пишется?

  В этом предложении слово ‘посередине’ — производный предлог, создающий вместе со словом ‘река’ падежную форму существительного.

  Слово ‘по середине’ является предложным падежом существительного ‘середина’. В таком случае с предлогом ‘по’ оно пишется раздельно.

  Проведи линию по середине листа.

  Слово ‘напротив’ может быть и наречием, и производным предлогом, и частицей. Но во всех случаях пишется слитно.

  В аудитории напротив началась лекция ( наречие).

  Напротив дома стояла церковь (производный предлог).

  -Ты ведь согласен со мной?

  -Напротив (частица, = нет).

 • Если слово ‘ посередине ( посредине ) ‘ является предлогом, то и пишется это слово слитно. К примеру : посередине озера находится прорубь, я посередине фото , посередине большой комнаты стоял огромный стол. Но есть и такие примеры, как по середине большого стола, по середине стены, по середине нашего пути, где по — это предлог, а середина — это существительное. В таких случаях по середине пишется раздельно.

  Что же касается слова ‘ напротив ‘, то я нигде не видел, чтобы это слово было написано раздельно, то есть так — на против. Примеры : напротив меня сидела красивая девушка, ‘ Вы не любите Пушкина ? Напротив, очень даже люблю ! ‘.

  Или вот из классики :

 • Искать в словарях

  АБВГДЕ-ЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩ,Э,Ю,Я

  напротив

  Словарь русского языка С. И. Ожегова

  напротив — прямо перед кем-чем-нибудь, против (в значении №2) Сесть новое, ново- друг друга. Жить новое, ново- гостиницы.
  " напротив — напротив непосредственно перед кем-чем-нибудь, на противоположной стороне Он живет новое, ново- Дом новое, ново-
  " напротив — напротив иначе, наперекор О чем ни попроси, все делает новое, ново-
  " напротив — напротив тоже, что и наоборот N3/4 Не груб, новое, ново- , вежлив. Он груб? — Н.

  "Толковый словарь живого великорусского языка" В. Даль

  НАПРОТИВ — и напротив, напроти, напроти предлог с падеж родительный падеж против, противу, насупротив, прямо пред чем или кем, противоположно. Подай ларец, что напротив часов. Позадь моего дома огороды, по бокам соседи, наискось будка, а напротив лабаз.
  " НАПРОТИВ — союз, вместо а, же: Я тебя учу добру, ты напротив делаешь худо. наречие вопреки, наперекор, назло; противно чему. Он говорит всегда напротив, всегда спорит, возражает. Ты думаешь, я горюю? напротив, я доволен. Напротивок нижегородское Напротивку новгородское напротив, насупротив. Напротивень архангельское; архангельская губерния, архангельский говор против воды, теченья. Напротивщик псковское тверское упрямый, строптивый, своевольник; спорщик, грубиян.

  Cловарь синонимов Н. Абрамова ( разговорная форма )

  Напротив — против, насупротив; наперекор, в противность, в противоположность, в противовес, вопреки, вразрез, назло, в пику. Все наперекор, все наизворот, во всем противоречие. "Рассудку вопреки, наперекор стихиям". Гриб. Он делает всегда напротив, наперекор моему желанию, против моего желания, назло мне. "Назло надменному соседу". Пушк. Французам в пику. Ср. . См. против

  Толковый словарь русского языка Под ред. Д. Н. Ушакова

  НАПРОТИВ — наречие
  . .

  Напротив или на против как правильно?

  . 1. Прямо перед кем-нибудь на противоположной стороне кого-чего-нибудь Он живет напротив. ? То же в значение предлога с родительный падеж падеж или пуд Сидеть напротив кого-нибудь Их дверь напротив нашей.
  . . . 2. кому-чему или без доп. Иначе, противореча, назло. Он все делает мне напротив. Зачем же говорить напротив? Чехов.
  . . . 3. наоборот, нет. — Я вам мешаю?- Напротив, очень рад видеть вас. А между тем вышло совсем, совсем напротив. слово из сочинений Салтыкова ( Салтыков-Щедрин а) — Салтыков-Щедрин . Не то, чтоб он был труслив и забит, совсем даже напротив. Достоевский.
  . . . 4. в значение противительного союза. А наоборот, а даже. Он нисколько не рассердился, напротив, сам посмеялся шутке. — Против отца у меня не было никакого дурного чувства. Напротив, он как будто еще вырос в моих глазах. Тургенев.

  Орфографический словарь под ред. проф. Лопатина (c уд.)

  напротивнапро́тив — напро́тив

  Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ефремовой

  напротив
  1. наречие
  — — — 1) Прямо перед кем-либо, чем-либо
  — — — 2) На противоположной стороне.
  — — — 3) Вопреки кому-либо, чему-либо; наперекор.
  — — — 4) Совершенно иначе, противоположно чему-либо
  — — — 5) Употр. как вводное слово, соответствуя по значению слово, слова : в противоположность сказанному, ожидаемому.
  2. предлог с родительный падеж падеж На противоположной стороне от чего-либо
  3. союз Наоборот, даже.
  4. частица разговорная форма Употр. при выражении несогласия, при утверждении обратного; соответствует по значению слово, слова : вовсе нет, наоборот. на протяжении предлог с родительный падеж падеж Употр. при указании на временной отрезок, событие или действие, в течение которых происходит что-либо; в продолжение чего-либо, в течение чего-либо


  По всем вопросам и рекламе звоните: +7 (923) 2Ч5Ч757

  Напротив как пишется

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *